فقه و اصول, دوره (1), شماره (94), سال (2013-10) , صفحات (85-104)

عنوان : ( تحلیل دیدگاه اتفاق افق )

نویسندگان: محمدجواد عنایتی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماه قمری با دیدن ماه آغاز می شود. مشهور فقیهان دیدن ماه را در افق ناظر و جمعی دیگر در هر افقی، نشان شروع ماه می دانند، یکی از دلائل مشترک هر دو دیدگاه، روایاتی است که در آنها کلمات مطلقی مانند رویت، اهل مصر، بلد آخر آمده، طرفداران اختلاف افق، مطلقات را منصرف به شهرهای همگن در افق و مدافعان اتفاق افق، انصراف را نپذیرفتند. در این جستار پس از نقل و شرح روایات، شواهد فقهی، کلامی و تفسیری بر عدم انصراف آورده ودر نتیجه از نظریه اتحاد افق دفاع شده است .

کلمات کلیدی

, هلال ماه, افق, انصراف,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033817,
author = {عنایتی راد, محمدجواد},
title = {تحلیل دیدگاه اتفاق افق},
journal = {فقه و اصول},
year = {2013},
volume = {1},
number = {94},
month = {October},
issn = {2008-9139},
pages = {85--104},
numpages = {19},
keywords = {هلال ماه، افق، انصراف، رؤیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل دیدگاه اتفاق افق
%A عنایتی راد, محمدجواد
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2013

[Download]