اولین همایش ملی پیشگیری از جرم , 2009-02-28

عنوان : ( ترس از بزه دیدگی مکرر )

نویسندگان: سید مهدی سیدزاده ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترس از بزه دیدگی مکرر یا به عبارت دیگر ترس از جرم به دلیل سوابق قبلی بزه دیدگی امروزه بسیار شایع است. بسیاری از مردم از جرم واهمه داشته و می-ترسند که مبادا قربانی جرمی شوند. ترس از جرم واکنشی احساسی است که با دو ویژگی احساس خطر و دلهره نمود می یابد و ناشی از ترس از صدمات فیزیکی است، این احساس برخاسته از نشانه های جرم محوری است که به تصور فرد در محیط پیرامونی وی وجود دارد میزان ترس از جرم در یک فرد به عوامل زیادی بستگی دارد، که در این میان می توان به عواملی چون جنسیت، سن، تجارب قبلی، محل زندگی و قومیت فرد اشاره کرد. البته با توجه به پیچیگی بسیار زیاد موضوع و کثرت عوامل دخیل در آن طبیعی است که انجام هرگونه جمع بندی و نتیجه گیری کاری دشوار باشد و تحقیق های صورت گرفته تنها به پیچیدگی بیشتر موضوع کمک کند. در بدو امر چنین به نظر می رسد که بزه دیدگی مکرر بیشترین تاثیر را بر ترس از جرم باقی می گذارد، اما یافته های پژوهش-های مختلف چندان موید این ادعا نیست. واکنش مردم به ترس از جرم متفاوت است: برخی تلاش می کنند از جرائم دوری گزینند، برخی راه حمایت از خویش را پی می گیرند وگروهی هم تصور می-کنند اگر دارای آماج مجرمانه نباشند، در امنیت بیشتری به سر خواهند برد. دولت ها و پلیس با طرح ریزی برنامه های مختلف پیشگیری از جرائم به دنبال کاهش ترس از جرم هستند. ولی کارایی این طرح ها نیاز به بررسی های بیشتر دارد. نکته دیگر اینکه پژوهش های انجام گرفته در این زمینه با ایرادات روش شناختی چندی مواجه هستند که تایید صحت یافته های این تحقیقات را با مشکل مواجه می کند.

کلمات کلیدی

, جرم, ترس از جرم, بزهدیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034210,
author = {سیدزاده ثانی, سید مهدی},
title = {ترس از بزه دیدگی مکرر},
booktitle = {اولین همایش ملی پیشگیری از جرم},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جرم، ترس از جرم، بزهدیدگی مکرر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترس از بزه دیدگی مکرر
%A سیدزاده ثانی, سید مهدی
%J اولین همایش ملی پیشگیری از جرم
%D 2009

[Download]