کنفرانس بین المللی مدیریت برند , 2012-10-11

عنوان : ( تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در بین هتل های 5 ستاره استان خراسان رضوی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سیده زهرا فاطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقوله برندسازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان هاست. برند های موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آن ها می شوند. در بخش خدمات، برندها به عنوان راهی سریع برای شناسایی و متمایز ساختن خود و ایجاد تصویر در ذهن مشتریان می باشند . در میان ابعاد قابل لمس یک محصول یا خدمت، تصویر برند مهمترین چیزی است که اکثر استراتژی های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن برندگرایش دارند . در این مقاله تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند 1 بر تصویر برند 1 مورد بررسی قرار گرفته است . تحقیق حاضر، از نظر 1 Brand equity هدف، کاربردی بوده و براساس روش گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی می باشد. همچنین از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع معادلات ساختاری محسوب میگردد . نمونه آماری این تحقیق 191 نفر از مشتریان هتل های 5 ستاره استان خراسان رضوی می باشد. در این تحقیق کیفیت ادراک شده و آگاهی از برند تأثیر کمتری بر تصویر برند نسبت به، وفاداری به برند و تداعی برند که تأثیر قابل توجهی در شکل دهی تصویر برند در بخش خدماتی هتلداری دارند، داشته اند. نهایتاً، ابعاد ارزش ویژه برند تأثیر معنادار مثبتی بر تصویر برند دارند.

کلمات کلیدی

, ارزش ویژه برند , وفاداری به برند , آگاهی از برند, تداعی برند , کیفیت ادراک شده, تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034442,
author = {رحیم نیا , فریبرز and فاطمی, سیده زهرا},
title = {تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در بین هتل های 5 ستاره استان خراسان رضوی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت برند},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند ،آگاهی از برند، تداعی برند ، کیفیت ادراک شده، تصویر برند .1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در بین هتل های 5 ستاره استان خراسان رضوی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A فاطمی, سیده زهرا
%J کنفرانس بین المللی مدیریت برند
%D 2012

[Download]