توسعه تحصیلات تکمیلی؛ فرصتها و چالشها , 2013-05-22

عنوان : ( توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در زیر نظام های آموزش عالی: فرصت یا تهدید (م.رد مطالعه: خراسان رضوی) )

نویسندگان: بهروز مهرام ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

س

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034719,
author = {مهرام, بهروز},
title = {توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در زیر نظام های آموزش عالی: فرصت یا تهدید (م.رد مطالعه: خراسان رضوی)},
booktitle = {توسعه تحصیلات تکمیلی؛ فرصتها و چالشها},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {س},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در زیر نظام های آموزش عالی: فرصت یا تهدید (م.رد مطالعه: خراسان رضوی)
%A مهرام, بهروز
%J توسعه تحصیلات تکمیلی؛ فرصتها و چالشها
%D 2013

[Download]