دنیای نانو, دوره (8), شماره (27), سال (2012-7) , صفحات (52-61)

عنوان : ( بررسی خواص ترشوندگی نانو لوله های کربنی در محیطهای مایع )

نویسندگان: مهناز کلنگی خواه سربیشه , مرتضی مغربی , نفیسه فرهادیان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پرکاربرد ترین ساختار های جدید در فناوری نانو ، نانولوله های کربنی هستند. نانولوله های کربنی کاربردهای فراوانی جهت حذف ناخالصی ها در محیط های مایع را دارا می باشند. از آنجاییکه خواص سطحی و کاربردی نانولوله های کربنی وابسته به حلالیت و ترشوندگی آنها در محیط های آبی است ، لذا توسعه بالقوه دستگاههای مبتنی بر نانولوله های کربنی در زمینه های مختلف وابسته به فهم دقیق اثرات متقابل بین نانولوله ها و محیط های مایع است. مطالعه ترشوندگی نانو لوله های کربنی می تواند به چگونگی فرآیند رشد نانولوله ها کمک شایانی کند و شاید منجر به کشف روش جدیدی برای تولید نانو الیاف های کامپوزیتی و نانوافزاره هایی از آنها شود . در تحقیق حاضر رفتار ترشوندگی نانولوله های کربنی در حضور مایعات مختلف و نیز پارامتر های موثر در ترشوندگی نانولوله های کربنی مورد ارزیابی قرار گرفته است .

کلمات کلیدی

, نانولوله های کربنی , ترشوندگی , زاویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035071,
author = {کلنگی خواه سربیشه, مهناز and مغربی, مرتضی and فرهادیان, نفیسه},
title = {بررسی خواص ترشوندگی نانو لوله های کربنی در محیطهای مایع},
journal = {دنیای نانو},
year = {2012},
volume = {8},
number = {27},
month = {July},
issn = {1616-5900},
pages = {52--61},
numpages = {9},
keywords = {نانولوله های کربنی ، ترشوندگی ، زاویه تماس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خواص ترشوندگی نانو لوله های کربنی در محیطهای مایع
%A کلنگی خواه سربیشه, مهناز
%A مغربی, مرتضی
%A فرهادیان, نفیسه
%J دنیای نانو
%@ 1616-5900
%D 2012

[Download]