دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29

عنوان : ( شناسایی ترکیبات شیمیایی و بررسی خواص ضد باکتری اسانس گیاه Marrubium duabense Murata در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: احمد یدالهی , علیرضا نعمت الهی , محمدرضا حسین زاده , فرشید معماریانی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درمان ضدباکتریایی ازطریق موادشیمیایی با بروز مقاومت های دارویی همراه بودها ست بنابراین بررسی برروی عوامل ضدباکتریایی جدید جهت مقابله با سویه های مقاوم ضروری به نظر می رسد باتوجه به رویکرد مجدد به گیاهان دارویی بادرنظر داشتن اثرات ضدمیکروبی مناسب گونه ای ازجنس فراسیون با نام Marrubium duabense Murata ازتیره نعناع که تابحال هیچ گونه گزارشی ازترکیبات شیمیایی وخواص ضدباکتریایی آن درمجلات معتبر علمی مشاهده نگردیده است انتخاب شده و مورد بررسی قرارگرفت دراین تحقیق علاوه برشناسایی ترکیبات شیمیایی موجود دراسانس اثرضدباکتریایی اسانس نیز برروی باکتریهای گرم مثبت گرم منفی و بی هوازی مورد بررسی قرارگرفته است سرشاخه های گلدار نمونه موردنظر ازمنطقه پارک ملی سالوک دراستان خراسان شمالی جمع اوری گردید و پس ازخشک شدندردمای محیط با روش تقطیر با بخار آب اسانس گیری شد اسانس بصورت یک لایه روغنی زردروشن با بازده 0/1 درصد بدست آمد ترکیبهایموجود دراسانس با دستگاه گاز کروماتوگراف متصل شده به طیف سنج جرمی GC/MS مورد بررسی قرارگرفت ارزیابی اثرات ضدمیکروبی اسانس نیز براساس اندازه گیری قطرهاله های عدم رشد به روش دیسک دیفیوژن صورت گرفت چهارده ترکیب دراسانس گیاه M. duabense که هشتادوشش درصد اسانس را تشکیل میداد شناسایی گردید و بی سیکلوجرماکرن 17/1درصد ترانس کایوفیلن 15/8درصد و بتاالمن 13/9درصد به ترتیب بالاترین درصد اسانس را به خوداختصاص دادند.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, فراسیون, انتشاردیسک, Clostridium perfringens
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035548,
author = {احمد یدالهی and علیرضا نعمت الهی and محمدرضا حسین زاده and معماریانی, فرشید},
title = {شناسایی ترکیبات شیمیایی و بررسی خواص ضد باکتری اسانس گیاه Marrubium duabense Murata در استان خراسان شمالی},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی، فراسیون، انتشاردیسک، Clostridium perfringens ،GC/MS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ترکیبات شیمیایی و بررسی خواص ضد باکتری اسانس گیاه Marrubium duabense Murata در استان خراسان شمالی
%A احمد یدالهی
%A علیرضا نعمت الهی
%A محمدرضا حسین زاده
%A معماریانی, فرشید
%J دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2013

[Download]