پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (12), شماره (48), سال (2000-4) , صفحات (138-139)

عنوان : ( گزارش یک مورد اکتیمای واگیر غیر معمول در گوسفند )

نویسندگان: محمدرضا اصلانی , احمدرضا موثقی , مهرداد مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزارش یک مورد اکتیمای واگیر غیر معمول در گوسفند

کلمات کلیدی

, اکتیمای واگیر غیر معمول,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035790,
author = {اصلانی, محمدرضا and موثقی, احمدرضا and مهری, مهرداد},
title = {گزارش یک مورد اکتیمای واگیر غیر معمول در گوسفند},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2000},
volume = {12},
number = {48},
month = {April},
issn = {2423-5423},
pages = {138--139},
numpages = {1},
keywords = {اکتیمای واگیر غیر معمول; گوسفند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارش یک مورد اکتیمای واگیر غیر معمول در گوسفند
%A اصلانی, محمدرضا
%A موثقی, احمدرضا
%A مهری, مهرداد
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2000

[Download]