دامپزشکی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2006-12) , صفحات (112-114)

عنوان : ( تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره برون )

نویسندگان: داور شاهسونی , مهرداد مهری , محمد مازندرانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره برون

کلمات کلیدی

تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036062,
author = {شاهسونی, داور and مهری, مهرداد and مازندرانی, محمد},
title = {تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره برون},
journal = {دامپزشکی ایران},
year = {2006},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {1735-6873},
pages = {112--114},
numpages = {2},
keywords = {تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره برون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره برون
%A شاهسونی, داور
%A مهری, مهرداد
%A مازندرانی, محمد
%J دامپزشکی ایران
%@ 1735-6873
%D 2006

[Download]