پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11

عنوان : ( بررسیهای ژئوشیمیایی با استفاده از روش فرکتال در ناحیه هلاک آباد (جنوب سبزوار) )

نویسندگان: ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ژئوشیمیایی یکی از روش های مناسب به منظور مشخص کردن محل تمرکزهای غیرعادی و ناهنجاریهای ژئوشیمیایی عناصر است. در ترسیم مناطق ناهنجاری، تعیین حدآستانه اهمیت زیادی دارد. در سالهای اخیر جهت تعیین آستانه ناهنجاریهای ژئوشیمیایی، استفاده از روشهای فرکتالی بدلیل توزیع غلظت ناهمگن و نامنظم عناصر، کاربرد گسترده ای یافته است. منطقه مورد مطالعه در شمال شرق پهنه ایران مرکزی (پهنه ساختاری سبزوار) قرار دارد. در این پژوهش از روش فرکتالی عیار-مساحت برای تعیین حد آستانه ناهنجاریهای عناصر در رسوبات رودخانه ای منطقه هلاک اباد (جنوب سبزوار) استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از ناهنجاری عناصر مس، سرب، روی و آرسنیک در بخشهای شمالی و کروم-کبالت و نیکل در بخشهای جنوبی است.

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, فرکتال, هلاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036262,
author = {قورچی روکی, ملیحه and کریم پور, محمدحسن},
title = {بررسیهای ژئوشیمیایی با استفاده از روش فرکتال در ناحیه هلاک آباد (جنوب سبزوار)},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ژئوشیمی، فرکتال، هلاک آباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسیهای ژئوشیمیایی با استفاده از روش فرکتال در ناحیه هلاک آباد (جنوب سبزوار)
%A قورچی روکی, ملیحه
%A کریم پور, محمدحسن
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]