کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت , 2013-11-15

عنوان : ( تحلیل ارزیابی پیامد آتش سوزی مخزن اتیلن واحد الفین پتروشیمی مروارید با استفاده از نرم افزار فست )

نویسندگان: علی شه پوری فریمانی , هومن بهمن پور , ناصر ثقه الاسلامی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به ارزیابی پیامد مخزن اتیلن واحد الفین پتروشیمی مروارید پرداخته شده است. در ارزیابی پیامد ابتدا به تقسیم بندی و شناسایی مناطق پر خطر و سپس با استفاده استانداردها و دادهای آماری و کتابهای راهنمای ارزیابی پیامد به تعیین سناریوها خواهیم پرداخت. در این واحد امکان رخداد حوادث نشتی، آتش و انفجار محتمل می باشد و بعد از انتخاب سناریوها با استفاده از نرم افزار PHAST مدلسازی حوادث انجام شده است.برای مدلسازی با نرم افزار PHAST نیاز به اطلاعاتی از قبیل شرایط آب وهوایی ، شرایط جغرافیایی ، اطلاعات فرایندی و نقشه های سایت می باشد . برای مدلسازی شرایط آب و هوایی فصل های تابستان و زمستان و برای انتخاب نوع نشتی بر اساس استاندارد و بسته به اندازه لوله 3 و یا 4 نوع نشتی در نظر گرفته شده است. بعد از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از نتایج حاصله از نرم افزار، پیامد وقوع حادثه آتش سوزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آتش سوزی, پتروشیمی, پیامد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036796,
author = {علی شه پوری فریمانی and هومن بهمن پور and ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {تحلیل ارزیابی پیامد آتش سوزی مخزن اتیلن واحد الفین پتروشیمی مروارید با استفاده از نرم افزار فست},
booktitle = {کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آتش سوزی، پتروشیمی، پیامد، مخزن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ارزیابی پیامد آتش سوزی مخزن اتیلن واحد الفین پتروشیمی مروارید با استفاده از نرم افزار فست
%A علی شه پوری فریمانی
%A هومن بهمن پور
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
%D 2013

[Download]