هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی تغییرات ژئوشیمیایی اندیس مس با سنگ میزبان کربناته در منطقه اکتشافی کولی، شمال شرقی قائن، استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: مهلا مجیدی فر , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی کولی در شمال شرقی شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این محدوده اکتشافی در ایران مرکزی و در بلوک لوت قرار گرفته است. رگه های متعددی از کانی سازی مس در سنگ های آتشفشانی نیمه عمیق و آهکی منطقه دیده می شود که در این مقاله کانی سازی مس در واحد کربناته بررسی شده است. سنگ میزبان کربناته با سن کرتاسه پایین تحت تاثیر آلتراسیون های سیلیسی شدن و کلسیتی شدن قرار گرفته است. این آلتراسیونها زمینه را برای تشکیل کانی سازی در سنگ میزبان فراهم نموده است. کانی سازی کنترل گسلی داشته و به صورت رگه ای و جانشینی در سنگ میزبان کربناته (کرتاسه زیرین) تشکیل شده است. امتداد رگه، شمال غرب – جنوب شرقی بوده و دارای شیب 65 درجه می باشد. کانی اولیه دیده شده پیریت و کانی های ثانویه شامل مالاکیت ± کولیت ± هماتیت ± لیمونیت است. نتایج اکتشافات ژئوشیمیایی نشان می دهد که بیشترین میزان مس 1/3 درصد، سرب 6/4 درصد، روی 7/3 درصد است که مقادیر بالا مربوط به محل کانی سازی های رگه ای است. کانی سازی مس در این منطقه، یک کانی-سازی اپی ترمال- پلی متال می باشد.

کلمات کلیدی

, کولی, ژئوشیمی, کانی سازی, مس, سنگ میزبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037149,
author = {مجیدی فر, مهلا and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {بررسی تغییرات ژئوشیمیایی اندیس مس با سنگ میزبان کربناته در منطقه اکتشافی کولی، شمال شرقی قائن، استان خراسان جنوبی},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کولی، ژئوشیمی، کانی سازی، مس، سنگ میزبان کربناته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات ژئوشیمیایی اندیس مس با سنگ میزبان کربناته در منطقه اکتشافی کولی، شمال شرقی قائن، استان خراسان جنوبی
%A مجیدی فر, مهلا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]