پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2013 , 2013-12-17

عنوان : ( مقایسه عددی عملکرد مدل‌های توربولانسی در یک دیفیوزر صفحه‌ای نامتقارن )

نویسندگان: مصطفی دهقانی-دانشجو , حسین عجم , سعید فراهت ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت ارزیابی عملکرد مدل‌های توربولانسی در محاسبه ضریب بازیافت فشار و نیز پیشبینی نقطه جدایش و اتصال مجدد در یک جریان با وجود گرادیان فشار معکوس، معادلات ناویر استوکس رینولدز متوسط در حالت دائم برای جریان سیال تراکم‌ناپذیر در یک دیفیوزر صفحه‌ای نامتقارن حل شدند. برای حل مجموعه معادلات حاکم از کد تجاری فلوئنت استفاده شده است. جهت ارزیابی عملکرد مدل‌های توربولانسی مجموعه‌ای از تحلیل‌های محاسباتی برای دو شبکه با کیفیت شبکه متفاوت انجام گرفت. پاسخ‌های حل عددی با داده‌های آزمایشگاهی در رابطه با پیش بینی نقطه جدایش و نقطه اتصال مجدد، توزیع ضریب فشار استاتیکی و ضریب اصطکاک سطحی روی دیواره‌ها و نیز راندمان دیفیوزر مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که گرچه مدل توربولانسی V2F هنگام استفاده از شبکه ریز و مدل توربولانسی SA هنگام استفاده از شبکه درشت نقاط جدایش و اتصال مجدد را با دقت مناسبی پیش بینی می‌کنند، اما در مجموع مدل توربولانسی SST k-ω هنگام استفاده از شبکه درشت نزدیک دیواره بهترین پیشبینی را برای راندمان دیفیوزر نتیجه می‌دهد.

کلمات کلیدی

, مدل‌های توربولانسی, جدایش, اتصال مجدد, دیفیوزر, ضریب بازیافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037989,
author = {مصطفی دهقانی-دانشجو and عجم, حسین and سعید فراهت},
title = {مقایسه عددی عملکرد مدل‌های توربولانسی در یک دیفیوزر صفحه‌ای نامتقارن},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2013},
year = {2013},
location = {بندر عباس, ايران},
keywords = {مدل‌های توربولانسی، جدایش، اتصال مجدد، دیفیوزر، ضریب بازیافت فشار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عددی عملکرد مدل‌های توربولانسی در یک دیفیوزر صفحه‌ای نامتقارن
%A مصطفی دهقانی-دانشجو
%A عجم, حسین
%A سعید فراهت
%J پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2013
%D 2013

[Download]