یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی صالحی , پریسا جوادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه فکری دارایی نامشهودی است که به عنوان محرک، برای رشد و توسعه شرکت‌ها و سازمان‌ها در دنیای پرتلاطم اقتصادی حضوری چشمگیر یافته است. امروزه به دلیل شرایط خاص اقتصادی، در بازارهای رقابتی علاوه بر توجه به دارایی‌های مشهود، دارایی‌های نامشهود یا به عبارتی سرمایه فکری ابزاری موثر برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار تلقی می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه سرمایه فکری (به همراه اجزای آن) با ارزش افزوده اقتصادی چهار صنعت پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با نام‌های صنعت شیمیایی، صنعت کامپیوتر، صنعت مواد دارویی و صنعت خودرو و ساخت قطعات در بازه زمانی سال‌های 1386 الی 1389 می‌پردازد. نمونه آماری مورد بررسی با توجه به محدودیت‌های در نظر گرفته شده، 63 شرکت را در بر می‬گیرد. به منظور آزمون فرضیه‬های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه در سطح خطای 5 درصد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‬دهد، بین کارایی سرمایه ارتباطی، کارایی سرمایه ساختاری (متغیرهای مستقل) و ارزش افزوده اقتصادی (متغیر وابسته) رابطه معنی‌دار وجود دارد؛ هم‬چنین بین ضریب ارزش افزوده فکری، کارایی سرمایه فکری، کارایی سرمایه انسانی (متغیرهای مستقل) و ارزش افزوده اقتصادی (متغیر وابسته) رابطه معنی‌دار وجود ندارد و فرضیه‌های مورد نظر تایید نمی‌شود.

کلمات کلیدی

, ضریب ارزش افزوده فکری, سرمایه فکری, ارزش افزوده اقتصادی, رگرسیون خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038680,
author = {صالحی, مهدی and پریسا جوادی},
title = {بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {ضریب ارزش افزوده فکری، سرمایه فکری، ارزش افزوده اقتصادی، رگرسیون خطی چندگانه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A صالحی, مهدی
%A پریسا جوادی
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]