دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال , 2013-11-06

عنوان : ( نیمرخ آنتروپومتری و آمادگی جسمانی داوران فعال فوتبال استان خراسان رضوی )

نویسندگان: امید هاشم زاده , مهتاب معظمی , عباس مهدیزاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طول یک مسابقه فوتبال عملکرد و قضاوت یک داور به شرایط مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها سطح آمادگی جسمانی داور است. آگاهی از میزان آمادگی جسمانی داوران موضوعی است که برای فدراسیونهای فوتبال و شخص داور اهمیت فراوانی دارد. هدف از این پژوهش توصیف نیمرخ آنتروپومتری و آمادگی جسمانی داوران فعال استان خراسان رضوی می باشد. در این پژوهش تعداد 50 داور فعال مرد فوتبال استان خراسان رضوی ( سن 76/3±96/23 سال ، قد 29/5±61/175 سانتی متر ، وزن 93/9±69 کیلو گرم ، شاخص توده بدنی86/2±52/22 کیلوگرم بر مترمربع و درصد چربی84/5±65/16) مورد بررسی قرار گرفتند. از آمار توصیفی برای بیان نیمرخ آمادگی جسمانی داوران استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد میانگین انعطاف پذیری22/8±33/43 سانتی متر، زمان واکنش084/0±393/0 میلی ثانیه، سرعت 56/0±78/7 ثانیه، چابکی 7/0±49/15 ثانیه، قدرت76/22±49/126 نیوتن متر ، تعادل24/1±67/2 دقیقه، توان عضلات پا پرش جفت177/0±22/2 متر، توان بی هوازی94/0±91/5 وات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و vo2max 13/5±04/46 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه است. به طور کل میانگین شاخص های آنتروپومتری و آمادگی جسمانی داوران استان خراسان رضوی با سایر داوران داخل و خارج از ایران همخوانی دارد، که احتمال دارد این همخوانی به دلیل نیاز فیزولوژیکی همسان برای قضاوت یک مسابقه فوتبال باشد. همچنین احتمالا اختلاف اندک در میانگین شاخصهای آمادگی جسمانی داوران با بازیکنان فوتبال به دلیل تفاوت ماهیت فعالیت این دو گروه است.

کلمات کلیدی

, آنتروپومتری, آمادگی جسمانی, داوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039546,
author = {هاشم زاده, امید and معظمی, مهتاب and عباس مهدیزاده},
title = {نیمرخ آنتروپومتری و آمادگی جسمانی داوران فعال فوتبال استان خراسان رضوی},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنتروپومتری، آمادگی جسمانی، داوران فوتبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نیمرخ آنتروپومتری و آمادگی جسمانی داوران فعال فوتبال استان خراسان رضوی
%A هاشم زاده, امید
%A معظمی, مهتاب
%A عباس مهدیزاده
%J دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال
%D 2013

[Download]