یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( وضعیت اساتید حسابداری:هرم رتبه علمی،چالشهای ارتقاء علمی و شرایط کاری )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , مهدی نیک اختر , سمیرا بلوچی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جهان کنونی پیشرفت و توسعه کشورها بر مبنای علم و دانش استوار است. پژوهش و تولید علم همواره از مهمترین عناصر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و سیاسی یک کشور به شمار می‌آید. توفیق در این زمینه‌ در صورتی محقق می‌شود که در برنامه‌ریزی‌های هدفمند و کلان کشور، توجه مناسبی به این امر صورت پذیرد. ارتقاء اعضای هیأت علمی که از عوامل اصلی و مهم ساختار آموزشی یک کشور تلقی می شود وکارکرد آن تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزشی دارد، همسنگ و برابر با رشد و توسعه علمی تعریف شده است. بدین منظور آیین نامه ای تدوین شده که در آن شرایط ارتقاء اعضای هیأت علمی مطرح گردیده است. در این تحقیق تحلیلی مروری بر برخی آسیب ها و ایراد های آیین نامه ارتقاء صورت می گیرد سپس برخی از آسیب ها و ویرایش های اخیر این آیین نامه به صورت فهرستی وار بررسی شده است. در آخر هم به نامه ای که جمعی از اساتید هیات علمی دانشگاه خطاب به ریاست جمهوری به تحریر در آوردند اشاره می شود که همسو با تحقیق حاضر می باشد.

کلمات کلیدی

, هیأت علمی , آموزش عالی , ارتقاء علمی , آیین نامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040298,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and مهدی نیک اختر and سمیرا بلوچی},
title = {وضعیت اساتید حسابداری:هرم رتبه علمی،چالشهای ارتقاء علمی و شرایط کاری},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هیأت علمی ، آموزش عالی ،ارتقاء علمی ، آیین نامه ارتقاء},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وضعیت اساتید حسابداری:هرم رتبه علمی،چالشهای ارتقاء علمی و شرایط کاری
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A مهدی نیک اختر
%A سمیرا بلوچی
%J یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2013

[Download]