پژوهش نفت, دوره (24), شماره (76), سال (2014-3) , صفحات (110-122)

عنوان : ( مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم غشائی نم‌زدایی و مقایسه‌ی اقتصادی آن با سایر روش‌های نم‌زدایی گاز طبیعی )

نویسندگان: مهدی پورافشاری چنار , مهسان باصفا , مهرداد کسرایی یگانه ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه طراحی و شبیه‌سازی فرآیندهای مختلف نم‌زدایی گاز طبیعی شامل فرآیندهای غشائی، جذب به کمک حلال و جذب سطحی انجام شده و نتایج حاصل از ارزیابی‌های اقتصادی این فرآیندها با یکدیگر مقایسه شده است. شبیه‌سازی واحد جذب به کمک حلال توسط نرم‌افزار Aspen-Hysys و مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم غشائی در محیط نرم‌افزار MATLAB انجام شد. در تمامی فرآیندهای طراحی شده، هدف رساندن میزان رطوبت موجود در جریان گاز طبیعی به مقدار مجاز موجود در خطوط لوله (یعنیlbm/MMSCF 7) بوده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که در محدوده‌ی شرایط عملیاتی فرض شده در این مطالعه، هزینه‌ی جداسازی سیستم غشائی در سرعت‌های پایین خوراک کم‌تر از سایر واحدهای نم‌زدایی است. به تدریج و با افزایش سرعت خوراک و به دنبال آن کاهش قابل ملاحظه در هزینه‌های واحدهای جذب و جذب سطحی، این اختلاف کم‌تر می‌شود. بعلاوه، تحت شرایط عملیاتی مورد استفاده در این مطالعه، هزینه‌ی واحدهای غشائی کم‌تر از واحدهای جذب سطحی نیز می‌باشد. بر طبق نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی و بهینه‌سازی سیستم‌های ترکیبی غشاء-جذب و نیز غشاء-جذب سطحی، در صورت استفاده از سیستم غشائی در بالادست هر یک از فرآیندهای نم‌زدایی و نیز با توجه به شرایط عملیاتی موجود در هر واحد نم‌زدایی، کاهش قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های جداسازی کل ایجاد خواهد شد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی اقتصادی, سیستم غشائی, شبیه‌سازی, مدل‌سازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040877,
author = {پورافشاری چنار, مهدی and باصفا, مهسان and مهرداد کسرایی یگانه},
title = {مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم غشائی نم‌زدایی و مقایسه‌ی اقتصادی آن با سایر روش‌های نم‌زدایی گاز طبیعی},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2014},
volume = {24},
number = {76},
month = {March},
issn = {2345-2900},
pages = {110--122},
numpages = {12},
keywords = {ارزیابی اقتصادی، سیستم غشائی، شبیه‌سازی، مدل‌سازی، نم‌زدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم غشائی نم‌زدایی و مقایسه‌ی اقتصادی آن با سایر روش‌های نم‌زدایی گاز طبیعی
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A باصفا, مهسان
%A مهرداد کسرایی یگانه
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2014

[Download]