بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30

عنوان : ( بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی ریشه و اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر برخی از باکتری های بیماریزای غذایی )

نویسندگان: اعظم مهربان , محمدحسین حدادخداپرست , محمدرضا عدالتیان دوم , معصومه مهربان سنگ آتش ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر تحقیقات زیادی برای ارزیابی آثار ضد میکروبی انواع اسانسها، عصاره ها و ادویه ها صورت گرفته است که حاکی از قدرت و توانایی این ترکیبات در ممانعت از رشد دامنه وسیعی از میکروارگانیسمهای بیماری زا و عامل فساد در مواد غذایی میباشد. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی ریشه و اندامهای هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر باکتری های اشریشیا کلی و لیستریا مونوسیتوژنز مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش غربالگری، به روش براث میکرودایلوشن مورد مطالعه (MIC) حساسیت باکتریهای مورد مطالعه به روش انتشار دیسک بررسی شدو حداقل غلظت مهار کنندگی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, گیاه سالویا خراسانیکا, . لیستریا مونوسیتوژنز, اشریشیا کلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043040,
author = {مهربان, اعظم and حدادخداپرست, محمدحسین and عدالتیان دوم, محمدرضا and معصومه مهربان سنگ آتش},
title = {بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی ریشه و اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر برخی از باکتری های بیماریزای غذایی},
booktitle = {بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {گیاه سالویا خراسانیکا،. لیستریا مونوسیتوژنز، اشریشیا کلی ،MIC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی ریشه و اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر برخی از باکتری های بیماریزای غذایی
%A مهربان, اعظم
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%J بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2014

[Download]