تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (4), سال (2014-7) , صفحات (67-86)

عنوان : ( مدیریت زنجیره ی عرضه ی فرآوری شده محصولات غذایی مطالعه موردی: صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: عصمت مجرد , ماشااله سالار پور , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش روز افزون شبکه­ های تولید محصولات صنایع غذایی و همچنین تنوع تولیدکنندگان و شیوه ­های متنوع تامین محصولات صنایع غذایی و از سوی دیگر وجود عدم حتمیت­ های مختلف نظیر عدم حتمیت در عرضه­ ی نهاده­ های اصلی تولید، تقاضای بازار و قیمت­ها موجب پیچیدگی در مدیریت زنجیره­ی تامین صنایع تولید محصولات غذایی گشته است. در مطالعه­ ی حاضر با استفاده از برنامه­ ریزی خطی تصادفی چند مرحله­ ای به بررسی مساله­ ی برنامه­ ریزی تولید در صنعت تولید رب گوجه­ فرنگی پرداخته شد. صنعت تولید محصولات غذایی با عدم حتمیت در عرضه­ ی نهاده­ ی اصلی تولید مواجه بوده که به­ علت عوامل متعددی نظیر عوامل طبیعی، نوسانات قیمت نهاده­ های تولید می­ باشد. بدین منظور این عدم حتمیت در عرضه­ ی نهاده(گوجه­ فرنگی) در برنامه­ ریزی فروش یک صنعت تولید رب گوجه­ فرنگی در استان خراسان شمالی مورد توجه قرار گرفت. برای توصیف زنجیره عرضه واحد تولیدی و ارائه­ ی الگویی برای عرضه­ ی نامعین گوجه­ فرنگی از مدل برنامه­ ریزی خطی تصادفی چند مرحله­ ای و یک الگوریتم تجزیه جهت محاسبه­ ی سیاست­های بهینه­ ی فروش استفاده شد. بدین منظور میزان بهینه ­ی تولید، فروش و میزان موجودی انبار در دوره­ ها­ی مختلف تولید تعیین شد. بنابراین توصیه می­ شود که مدیران واحد­های تولیدی با در نظر گرفتن عدم حتمیت عرضه­ ی نهاده­ های اصلی در برنامه­ ریزی تولید با کاهش فروش و در نتیجه هزینه­ ی ناشی از دست دادن جایگاه خود در بازار مواجه نشود.

کلمات کلیدی

زنجیره عرضه؛ عدم حتمیت؛ برنامه ریزی خطی تصادفی چند مرحله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043902,
author = {عصمت مجرد and ماشااله سالار پور and صبوحی صابونی, محمود},
title = {مدیریت زنجیره ی عرضه ی فرآوری شده محصولات غذایی مطالعه موردی: صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {July},
issn = {2008-6407},
pages = {67--86},
numpages = {19},
keywords = {زنجیره عرضه؛ عدم حتمیت؛ برنامه ریزی خطی تصادفی چند مرحله ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت زنجیره ی عرضه ی فرآوری شده محصولات غذایی مطالعه موردی: صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی
%A عصمت مجرد
%A ماشااله سالار پور
%A صبوحی صابونی, محمود
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2014

[Download]