کارافن, دوره (10), شماره (33), سال (2013-9) , صفحات (4-12)

عنوان : ( به دست آوردن ضریب انبساط حرارتی حجمی نانوذرات مختلف در روغن توربوکمپرسور )

نویسندگان: معصومه برهانی پور , سعید زینالی هریس , سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، ضریب انبساط حرارتی حجمی نانوسیال‌های دی‌اکسید تیتانیوم، اکسید‌مس و دی‌اکسید آلومینیوم در روغن توربوکمپرسور با غلظت‌های 0، 02/، 5/0 و 0/8 درصد وزنی بررسی شده است. نانوذرات مورد استفاده به‌وسیله‌ی امواج اولتراسونیک در مدت زمان 20 دقیقه در روغن توربین پراکنده شده‌اند. ضریب انبساط حرارتی حجمی یکی از خواص ترموفیزیکی مهم نانوسیال است، مخصوصاً در جالی که از انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد در کاربردهای سردسازی به‌منظور حذف حرارت استفاده می‌شود. به‌منظور اندازه‌گیری این ضریب، از یک پیکنومتر با حجم 50 میلی‌متر استفاده شده است. نانوسیال مورد نظر را درون پیکنومتر ریخته، پس از وزن کردن، درون حمام آب قرار داده، از دمای اتاق تا 75 درجه سانتی‌گراد گرم کرده و افزایش حجم و به‌تبع کاهش وزن ثبت می شود. با استفاده از تغییر وزن نانوسیال ضریب انبساط حرارتی حجمی محاسبه و با سیال پایه مقایسه شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که افزودن نانوذرات به روغن و افزایش غلظت آن، باعث کاهش ضریب انبساط حرارتی حجمی در مقایسه با سیال پایه می‌شود. احتمالاً طریقه‌ی تقابل و برهمکنش مولکول‌های نانوذرات با سیال پایه منجر به کاهش ضریب انبساط حراراتی حجمی نانوسیال شده و به‌نظر می‌رسد افزایش غلظت نانوذرات باعث کاهش نیروی شناوری و در نتیجه کاهش این ضریب شده است. در مطالعات مشابه، هر دو حالت افزایش و کاهش دیده می‌شود.

کلمات کلیدی

, روغن توربوکمپرسور, ضریب انبساط حرارتی حجمی, نانوذرات و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049221,
author = {برهانی پور, معصومه and زینالی هریس, سعید and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {به دست آوردن ضریب انبساط حرارتی حجمی نانوذرات مختلف در روغن توربوکمپرسور},
journal = {کارافن},
year = {2013},
volume = {10},
number = {33},
month = {September},
issn = {2382-9796},
pages = {4--12},
numpages = {8},
keywords = {روغن توربوکمپرسور، ضریب انبساط حرارتی حجمی، نانوذرات و نانوسیال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به دست آوردن ضریب انبساط حرارتی حجمی نانوذرات مختلف در روغن توربوکمپرسور
%A برهانی پور, معصومه
%A زینالی هریس, سعید
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J کارافن
%@ 2382-9796
%D 2013

[Download]