هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2015-09-09

عنوان : ( تعیین شاخصهای آلودگی در منابع آب معدن فیروزه نیشابور(شمال غرب شهرستان نیشابور، خراسان رضوی) )

نویسندگان: الهه صفائیان توپکانلو , سیداحمد مظاهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن فیروزه نیشابور در 55 کیلومتری شمالغربی شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی قراردارد. در این پژوهش کیفیت منابع آب مصرفی و کشاورزی در معدن فیروزه نیشابور از نظر وجود فلزات سنگین مورد بررسی قرار‌گرفت. با توجه به مقادیر استاندارد ارائه شده توسط WHO، ارزیابی ژئوشیمیایی نمونه‌ها نشان می‌دهد که عناصر مس، سرب، روی، نقره، نیکل، منگنز، آنتیموان، جیوه و اورانیوم در همه نمونه‌های آب کمتر از حد مجاز و مطلوباند. فقط در دو نمونه مقدار آرسنیک کمی بیش ازحد مجاز(10 میلیگرم در تن) است. تعیین شاخص فلزی(MI) و شاخص آلودگی فلزات سنگین(HPI) نیز نشان میدهد که تعداد 3 نمونه از لحاظ آشامیدن غیر قابل مصرفاند و یک نمونه در آستانه خطر قراردارد.

کلمات کلیدی

, آلودگی آب, آرسنیک, شاخص آلودگی, معدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049397,
author = {صفائیان توپکانلو, الهه and مظاهری, سیداحمد and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {تعیین شاخصهای آلودگی در منابع آب معدن فیروزه نیشابور(شمال غرب شهرستان نیشابور، خراسان رضوی)},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {آلودگی آب، آرسنیک، شاخص آلودگی، معدن فیروزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین شاخصهای آلودگی در منابع آب معدن فیروزه نیشابور(شمال غرب شهرستان نیشابور، خراسان رضوی)
%A صفائیان توپکانلو, الهه
%A مظاهری, سیداحمد
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2015

[Download]