بسپارش, دوره (5), شماره (2), سال (2015-8) , صفحات (49-59)

عنوان : ( کاربرد پلیمر های سه بعدی به عنوان حامل های دارویی )

نویسندگان: فاطمه زارعی بایگی , نفیسه فرهادیان , زهرا مقصود ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر طراحی سیستم های دارو رسانی نوین با کمک تکنولوژیهای جدیدی همچون نانو و نیز سنتز نانو داروها جهت درمان بیماری ها، به طور چشم گیری مورد توجه محققان بوده است. هدف اصلی از طراحی این سیستمهای نوین کاهش اثرات جانبی داروها با کنترل میزان دوز مناسب داروی مصرفی و رسیدن هدفمند دارو به نقطه مورد نظر می باشد. جهت دستیابی به این هدف حاملهای مختلفی برای داروها با خواص منحصر بفرد پیشنهاد شده اند که یکی از نمونه های مهم آنها نانوذرات می باشند. به منظور اتصال بهتر دارو با سطح نانوذرات می توان از پوشش های پلیمری زیست سازگار و زیست تجزیه پذیر که دارای سمیت کم هستند ، استفاده نمود. این پلیمرهای زیست تجزیه پذیر ، باعث افزایش پایداری شیمیایی و کنترل سرعت رهایش دارو در بدن، می شوند. از اینرو خود بایستی دارای خواص منحصر بفرد ساختاری ، فیزیکی و شیمیایی باشند. با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث ، در این پژوهش به بررسی انواع پلیمرهای قابل کاربرد در دارورسانی های هدفمند با تمرکز ویژه بر پلیمر های سه بعدی پرداخته شده است و سه دسته بزرگ این پلیمرهای سه بعدی شامل دندریمرها، پلیمرهای پرشاخه و پلیمر های ستاره ای به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, پلیمرهای سه بعدی , دارورسانی , درمان سرطان , زیست تجزیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049421,
author = {زارعی بایگی, فاطمه and فرهادیان, نفیسه and مقصود, زهرا},
title = {کاربرد پلیمر های سه بعدی به عنوان حامل های دارویی},
journal = {بسپارش},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {August},
issn = {2252-0449},
pages = {49--59},
numpages = {10},
keywords = {پلیمرهای سه بعدی ، دارورسانی ، درمان سرطان ، زیست تجزیه پذیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد پلیمر های سه بعدی به عنوان حامل های دارویی
%A زارعی بایگی, فاطمه
%A فرهادیان, نفیسه
%A مقصود, زهرا
%J بسپارش
%@ 2252-0449
%D 2015

[Download]