دین و ارتباطات, دوره (22), شماره (2), سال (2016-2) , صفحات (35-61)

عنوان : ( واکاوی سیاستهای پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی )

نویسندگان: جواد جاویدنیا , علیرضا عابدی سرآسیا , عباسعلی سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) موضوع مهمی است که با هزینه کلانی در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست و تعیین مصادیق آن طبق قانون جرایم رایانه‌ای به کمیته‌ای در دادستانی کل کشور واگذار شده است. بحث در زمینه کارآمدی یا ناکارآمدی این شیوه دفاعی در مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی کشور از جنبه‌های مختلف مطرح است. در این مقاله سعی شده است، از دیدگاه فقهی و بر مبنای اصول کلی مستخرج از قرآن و روایات و نظرات فقهای عظام در برخی زمینه‌های سنتی مرتبط با آن، ابتدا سیاستهای کلی دین مبین اسلام در عرصه‌های چهارگانه اخلاق، دین، سیاست و اقتصاد در دنیای واقعی استخراج گردد و سپس سیاستهای کلی در عرصه مشترک دفاع از این حوزه‌های چهارگانه به دست آید و در نهایت این سیاستها در فضای مجازی تبیین گردد .دراین نوشتار؛ با توجه به اینکه پالایش جزئی از نظام دفاعی کشور محسوب می‌گردد، سیاستهای کلی مشترک عرصه دفاع بر دنیای مجازی تطبیق داده شده و مبتنی بر آن سیاست کلان کشور در خصوص اعمال پالایش مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .

کلمات کلیدی

, پالایش محتوا, فیلترینگ, ادله فقهی, جرایم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053720,
author = {جاویدنیا, جواد and عابدی سرآسیا, علیرضا and سلطانی, عباسعلی},
title = {واکاوی سیاستهای پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی},
journal = {دین و ارتباطات},
year = {2016},
volume = {22},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-0727},
pages = {35--61},
numpages = {26},
keywords = {پالایش محتوا، فیلترینگ، ادله فقهی، جرایم رایانه‌ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی سیاستهای پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی
%A جاویدنیا, جواد
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%A سلطانی, عباسعلی
%J دین و ارتباطات
%@ 2008-0727
%D 2016

[Download]