اولین همایش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد , 2015-11-16

عنوان : ( پیامدهای ارتباط نامتعارف با جنس مخالف (مطالعه موردی نوجوانان شهر مشهد ) )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , فردین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله اساسی این مطالعه حول این محور است که رابطه عاطفی با جنس مخالف چه پیامدی برای نوجوانان پسر داشته است ؟ با استفاده از رویکرد برساختی – تفسیری و با روش تحلیل مو ضوعی و تکنیک مصاحبه عمیق و نمونه گیری هدفمند, مهمترین پیامدها عبارتست از : مشکلات آموزشی , درگیری فضای ذهنی , لذت عاطفی – جنسی , وابستگی – تنوع طلبی , میل به تجرد و بازاندیشی

کلمات کلیدی

, نوجوانان , رابطه با جنس مخالف , شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054225,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and محمدی, فردین},
title = {پیامدهای ارتباط نامتعارف با جنس مخالف (مطالعه موردی نوجوانان شهر مشهد )},
booktitle = {اولین همایش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نوجوانان ; رابطه با جنس مخالف ; شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیامدهای ارتباط نامتعارف با جنس مخالف (مطالعه موردی نوجوانان شهر مشهد )
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A محمدی, فردین
%J اولین همایش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد
%D 2015

[Download]