کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری , 2014-12-17

عنوان : ( توانمند سازی کارکنان در جلوگیری از اختلاس(سازمانهای غیر انتفاعی) )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , هادی صاحب نام , طاهره محمد پور , ابوالفضل قربان زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی مشکلمهمکلاهبرداری (اختلاس ) در سازمان های غیر انتفاعی پرداختهو خاطر نشان می سازد که اقدامات ضد اختلاس به کار گرفته شده کنونی به اندازه کافی منعکس کننده اهمیت نقش کارکنان سازمان در تداوم یا توقف فعالیتهای مربوط به اختلاسهای سازمانی نمی باشند .بر اساس مطالعات رفتارهای روانشناسی و سازمانی دو عامل مهم دراینباره حائز اهمیت است: (1) مشارکت و (2) شکل دهیرفتاری افراد در چارچوب ساختار سازمان این مقاله بر اساس چنین تحقیقی نوشته شده و بیان می کند که راهموفقیت در مبارزه با کلاهبرداری و اختلاسدر سازمانها، به کارگیری و مشارکت کارکنان در طراحی، پیاده سازی و اجرای استراتژی ها و روش های ضد اختلاس است .با ایجاد حس تعهد در کارکنان، احتمال کمتری برای ارتکاب به اختلاس وجود خواهد داشت وهمچنین احتمال اینکه کارکنان توانمند ، هم رده های شغلی خود را از ارتکاب به این رفتار منصرف کنند، نیز بیشتر خواهد بود. این مقاله پس از بررسی نظریه های موجود،روش های پیشنهادی،راهها و توصیه های خاص خود را جهت طراحی یک برنامه ضد اختلاس درسازمانها ارائه می دهدکه به توانمند سازی کارکنان نیز منجر خواهدشد

کلمات کلیدی

, اختلاس, اخلاق , توانمند سازی, مدیریت سازمان هایغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054308,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and هادی صاحب نام and طاهره محمد پور and ابوالفضل قربان زاده},
title = {توانمند سازی کارکنان در جلوگیری از اختلاس(سازمانهای غیر انتفاعی)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اختلاس، اخلاق ،توانمند سازی، مدیریت سازمان هایغیر انتفاعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توانمند سازی کارکنان در جلوگیری از اختلاس(سازمانهای غیر انتفاعی)
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A هادی صاحب نام
%A طاهره محمد پور
%A ابوالفضل قربان زاده
%J کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
%D 2014

[Download]