غشا و فرایندهای غشایی , 2015-05-26

عنوان : ( مدلسازی سینتیک تشکیل غشاء نانوکامپوزیت پلی وینیل کلراید/سیلیکا در فرایند وارونگی فازی )

نویسندگان: زهرا مقصود , محمد حسین نوید فامیلی , سید سیاوش مدائنی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق برای بررسی سینتیک تشکیل غشا با افزودن نانوذرات، از مدلسازی سینتیکی دو بعدی استفاده شد که برای اولین بار انجام شده است. مهمترین ویژگی این مدل استفاده از قانون فیک برای تبیین انتقال جرم در هر دو فاز است. نتایج این پژوهش نشان داد در غشای نانوکامپوزیت تهیه شده از پلی وینیل کلراید و نانو سیلیکای اصلاح سطحی شده، عبوردهی غشا کاهش می یابد. نتایج مدلسازی نظری در تطابق کیفی با نتایج تجربی حاصل از افزودن نانو ذرات آبگریز به غشا بود.

کلمات کلیدی

, پلی وینیل کلراید, نانو سیلیکا, وارونگی فازی, سینتیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054551,
author = {مقصود, زهرا and محمد حسین نوید فامیلی and سید سیاوش مدائنی},
title = {مدلسازی سینتیک تشکیل غشاء نانوکامپوزیت پلی وینیل کلراید/سیلیکا در فرایند وارونگی فازی},
booktitle = {غشا و فرایندهای غشایی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {پلی وینیل کلراید، نانو سیلیکا، وارونگی فازی، سینتیک، مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی سینتیک تشکیل غشاء نانوکامپوزیت پلی وینیل کلراید/سیلیکا در فرایند وارونگی فازی
%A مقصود, زهرا
%A محمد حسین نوید فامیلی
%A سید سیاوش مدائنی
%J غشا و فرایندهای غشایی
%D 2015

[Download]