تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (40), شماره (40), سال (2015-9) , صفحات (6-8)

عنوان : ( مجموعه نفیس شهرهای ایرانشهر )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مجموعه به جغرافیای تاریخی شهرهای ایران می پردازد و جغرافیا، آب و هوا، مشاهیر، درگذشتگان و اماکن تاریخی شهرها براساس استان بررسی و تحلیل می نماید.

کلمات کلیدی

, شهرهای ایران, جغرافیای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055864,
author = {صدیقی, محمود},
title = {مجموعه نفیس شهرهای ایرانشهر},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2015},
volume = {40},
number = {40},
month = {September},
issn = {1684-7989},
pages = {6--8},
numpages = {2},
keywords = {شهرهای ایران، جغرافیای تاریخی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مجموعه نفیس شهرهای ایرانشهر
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2015

[Download]