آموزه های قرآنی, دوره (48), شماره (97), سال (2017-3) , صفحات (109-123)

عنوان : ( معنی شناسی لفظ نساء در آیه 61 سوره آل عمران )

نویسندگان: سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیه 61 سوره ی آل عمران که به آیه مباهله معروف است ، بین مفسران مورد اختلاف می باشد که مقصود از نساء در این آیه کیست؟ عده ای بر این باورند که مصداق آن همسران رسول الله می باشند ولی شیعه به اتفاق و بسیاری از مفسران اهل سنت بر این باورند که مصداق نساء در آیه حضرت زهراء (س) است . سؤال اساسی این مقاله این است که آیا واژه نساء درباره دختران کاربرد دارد یا نه؟ با بررسی کلمات لغت شناسان عرب و آیات قرآن و روایات اسلامی و متون ادبی به این نتیجه رسیده است که کاربرد نساء در لغت عرب برای دختران ، کاربرد رایجی است و پیامبر (ص) در مقام مباهله به وظیفه خود عمل کرده است نه اینکه بر خلاف مفاد آیه در مقام فضیلت تراشی درباره دخترش باشد. مشروح مستندات این نظریه را باید در متن مقاله جستجو کرد بمنّه و کرمه.

کلمات کلیدی

, نساء, حضرت زهراء (ع) , همسران رسول الله (ص), آیه مباهله, پیامبر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056745,
author = {سیدموسوی, سیدحسین},
title = {معنی شناسی لفظ نساء در آیه 61 سوره آل عمران},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2017},
volume = {48},
number = {97},
month = {March},
issn = {2251-9378},
pages = {109--123},
numpages = {14},
keywords = {نساء، حضرت زهراء (ع) ،همسران رسول الله (ص)، آیه مباهله، پیامبر (ص)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معنی شناسی لفظ نساء در آیه 61 سوره آل عمران
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2017

[Download]