نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, ( ISI ), دوره (36), شماره (1), سال (2016-8) , صفحات (75-76)

عنوان : ( اولین گزارش شته Cinara pinihabitans - Hem: Lachnidae روی کاج Pinus mugo از ایران )

نویسندگان: مینو حیدری لتیباری , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , کالین فاورت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این اولین گزارش از شته Cinara pinihabitans (Mordvilko 1894) از ایران است که از خرداد 1393 تا تیر 1394 در طی بررسی فون آفات فضای سبز مشهد از روی درختان کاجPinus mugo جمع آوری گردید.

کلمات کلیدی

, شته ها, کاج, مشهد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057307,
author = {حیدری لتیباری, مینو and مروج, غلامحسین and صادقی نامقی, حسین and کالین فاورت},
title = {اولین گزارش شته Cinara pinihabitans - Hem: Lachnidae روی کاج Pinus mugo از ایران},
journal = {نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran},
year = {2016},
volume = {36},
number = {1},
month = {August},
issn = {0259-9996},
pages = {75--76},
numpages = {1},
keywords = {شته ها، کاج، مشهد، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولین گزارش شته Cinara pinihabitans - Hem: Lachnidae روی کاج Pinus mugo از ایران
%A حیدری لتیباری, مینو
%A مروج, غلامحسین
%A صادقی نامقی, حسین
%A کالین فاورت
%J نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran
%@ 0259-9996
%D 2016

[Download]