پژوهش نامه تاریخ, دوره (11), شماره (41), سال (2016-3) , صفحات (145-160)

عنوان : ( واکنش امام علی به ماجرای سقیفه در نهج البلاغه )

نویسندگان: علی ناظمیان فرد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابوبکر بن ابی قحافه به محض دریافت خبر تجمع انصار خزرجی به رهبری سعدبن عباده در سقیفه بنی ساعده،بدون فوت وقت، به همراه عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح به این محل شتافت و در غیاب رقبای هاشمی خود - علی و عباس- توانست با تاکید بر خویشاوندی با رسول خدا(ص) و برتری قریش بر سایر قبایل عرب، بارزترین تجلی عقل سیاسی عربی را در پرتو منطق قبیله ای برای بیعت با خود تهییج کند. پرسشی که در کانون توجه این مقاله قرار دارد این است که انتخاب ابوبکر در سقیفه بنی ساعده، چه واکنشی را از جانب امام علی(ع) برانگیخت؟ یافته های این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و مستند به خطبه های نهج البلاغه و داده های تاریخی است، نشان می دهد که آن حضرت، قاطعانه به نفی منطق قبیله ای سقیفه پرداخت اما در همان حال، با هوشمندی و درایت، به اتخاذ «راهبرد صبوری» و اجتناب از وحدت شکنی روی آورد تا کیان اسلام از هرگونه خطر احتمالی در امان بماند.

کلمات کلیدی

, امام علی, سقیفه, نهج البلاغه, راهبرد صبوری, ابوبکر, منطق قبیله ای, سیادت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058281,
author = {ناظمیان فرد, علی},
title = {واکنش امام علی به ماجرای سقیفه در نهج البلاغه},
journal = {پژوهش نامه تاریخ},
year = {2016},
volume = {11},
number = {41},
month = {March},
issn = {1735-8221},
pages = {145--160},
numpages = {15},
keywords = {امام علی،سقیفه،نهج البلاغه،راهبرد صبوری،ابوبکر،منطق قبیله ای،سیادت جاهلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش امام علی به ماجرای سقیفه در نهج البلاغه
%A ناظمیان فرد, علی
%J پژوهش نامه تاریخ
%@ 1735-8221
%D 2016

[Download]