چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-09-15

عنوان : ( بررسی رابطه بین چرخش و حق‌الزحمه حسابرس با تأخیر در صدور گزارش حسابرسی )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , مصطفی قناد , افشین به سودی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چرخش حسابرس و دسترسی به‌موقع به اطلاعات منتشره شرکت‌ها، همواره یکی از دغدغه‌های مهم و اساسی مورد توجه فعالان بازار سرمایه و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری در سراسر جهان بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چرخش حسابرس و هزینه حق‌الزحمه خدمات حسابرسی با تأخیر در صدور گزارش حسابرسی می‎باشد. در این پژوهش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ صدور گزارش حسابرسی به عنوان شاخص اندازه‌گیری تأخیر در صدور گزارش حسابرسی در نظر گرفته شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و از مدل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره گرفته شده است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل 101 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال‌های 1386 تا 1392 می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش رابطه معناداری بین چرخش حسابرس و هزینه حق‌الزحمه حسابرس با تأخیر در صدور گزارش حسابرسی را نشان نمی‌دهد.

کلمات کلیدی

, تأخیر در صدور گزارش حسابرسی, چرخش حسابرس, هزینه حق‌الزحمه حسابرسی, به‌موقع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058352,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and قناد, مصطفی and به سودی, افشین},
title = {بررسی رابطه بین چرخش و حق‌الزحمه حسابرس با تأخیر در صدور گزارش حسابرسی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تأخیر در صدور گزارش حسابرسی، چرخش حسابرس، هزینه حق‌الزحمه حسابرسی، به‌موقع بودن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین چرخش و حق‌الزحمه حسابرس با تأخیر در صدور گزارش حسابرسی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A قناد, مصطفی
%A به سودی, افشین
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]