راهبرد مدیریت مالی, دوره (4), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (37-57)

عنوان : ( رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت )

نویسندگان: مهدی صالحی , سمیه یوسفی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیم­های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است و از این رو یکی از مشکل‌ترین و چالش برانگیز‌ترین تصمیم‌های شرکت‌هاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی­ها و تورم سالیانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق تجزیه و تحلیل داده­های 89 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ بازده دارایی با ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه­مدت به کل دارایی­ها، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی­ها، نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها به عنوان متغیرهای مستقل) ارتباط معنادار و منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر می­گذارد و شرکت دارای نرخ بازده بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می­گیرد. اما ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی­ها، نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی­ها و نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها) با تورم سالیانه ارتباط معناداری ندارد.

کلمات کلیدی

ساختار سرمایه؛ نرخ بازده دارایی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058414,
author = {صالحی, مهدی and سمیه یوسفی},
title = {رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت},
journal = {راهبرد مدیریت مالی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-3214},
pages = {37--57},
numpages = {20},
keywords = {ساختار سرمایه؛ نرخ بازده دارایی؛ تورم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت
%A صالحی, مهدی
%A سمیه یوسفی
%J راهبرد مدیریت مالی
%@ 2345-3214
%D 2016

[Download]