دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, دوره (9), شماره (29), سال (2016-6) , صفحات (41-56)

عنوان : ( تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل )

نویسندگان: مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما این شیوه های ریاضی پاسخ های مختلفی ارایه می دهند که گاهی بعضی از آن ها دقیق تر و کاملتر می باشد. در این مقاله ما به بررسی وابستگی ساختاری بین نرخ مبادله دلار و سری های زمانی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر مرز کارا پرتفوی پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که شاخص های مورد مطالعه دارای وابستگی دمی بالایی کمتر نسبت به وابستگی دمی پایینی می باشد، )این بدان معناست که با کاهش نرخ مبادله دلار شاخص ها کاهش می یابند اما با افزایش نرخ مبادله دلار در شاخص های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش کمتری مشاهده می شود(. همچنین ما برنامه بهینه سازی جدید را پیشنهاد می کنیم که در آن ریسک به وسیله ارزش در معرض خطر و بازده آن توسط تابع مفصل برآورد شده است، در این روش تغییرات قابل توجهی در مرز کارا پرتفوی مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

مرز کارا؛ وابستگی ساختاری؛ توابع مفصل؛ ارزش در معرض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058632,
author = {صالحی, مهدی and سمانه زمانی مقدم},
title = {تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل},
journal = {دانش مالی تحلیل اوراق بهادار},
year = {2016},
volume = {9},
number = {29},
month = {June},
issn = {2251-6859},
pages = {41--56},
numpages = {15},
keywords = {مرز کارا؛ وابستگی ساختاری؛ توابع مفصل؛ ارزش در معرض خطر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل
%A صالحی, مهدی
%A سمانه زمانی مقدم
%J دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
%@ 2251-6859
%D 2016

[Download]