اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار , 2016-06-05

عنوان : ( ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی: مطالعه موردی شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: زهرا ناجی عظیمی , سید محمد خلیلی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش خشکسالی در چند سال گذشته، توجه به روش¬های علمی برای مدیریت ریسک خشکسالی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص¬های ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی با استفاده از چارچوبی علمی می¬باشد. تعیین دقیق این شاخص¬ها و اهمیت نسبی هر یک از آن¬ها، امکان ارزیابی و تحلیل ریسک خشکسالی در این منطقه را فراهم آورده و چارچوبی مشخص برای برنامه¬ریزی اقدامات پاسخ به ریسک خشکسالی کشاورزی را فراهم می¬آورد. با توجه به ماهیت ذهنی اولویت¬بندی شاخص¬های ریسک خشکسالی، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, مدیریت ریسک, کشاورزی, تحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058695,
author = {ناجی عظیمی, زهرا and خلیلی, سید محمد},
title = {ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی: مطالعه موردی شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خشکسالی، مدیریت ریسک، کشاورزی، تحلیل سلسله مراتبی فازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی: مطالعه موردی شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A خلیلی, سید محمد
%J اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
%D 2016

[Download]