تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, شماره (31), سال (2010-3) , صفحات (2-3)

عنوان : ( موضوعات نشریه های الکترونیکی خریداری شده چه موضوعاتی را پوشش می دهند؟ )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله فوق سعی بر آن بوده تا پوشش موضوعی مجلات الکترونیکی خریداری شده برای دانشگاه فردوسی، شرح داده شود. هدف از نوشتن این مقاله آشنا کردن جامعه مخاطبین با نشریات الکترونیکی و محتوای آنها و آگاهی رسانی منابع قابل دسترس در دانشگاه فردوسی مشهد، برای بالا بردن میزان استفاده از منابع خریداری شده در دانشگاه می‌باشد.

کلمات کلیدی

, مجلات الکترونیکی , مجلات الکترونیکی خریداری , دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059948,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {موضوعات نشریه های الکترونیکی خریداری شده چه موضوعاتی را پوشش می دهند؟},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2010},
number = {31},
month = {March},
issn = {1684-7989},
pages = {2--3},
numpages = {1},
keywords = {مجلات الکترونیکی - مجلات الکترونیکی خریداری - دانشگاه فردوسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موضوعات نشریه های الکترونیکی خریداری شده چه موضوعاتی را پوشش می دهند؟
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2010

[Download]