رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, دوره (3), شماره (11), سال (2017-1) , صفحات (99-110)

عنوان : ( مسئولیت قانونی مربیان در عوارض ناشی از اجرای برنامه های کاهش وزن به روش سریع در رشته های وزنی )

نویسندگان: مهدی طالب پور , محمدحسین قهرمانی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسۀ برنامه­ های کاهش وزن در رشته­های وزنی و تعیین مسئولیت قانونی مربیان در قبال عوارض این برنامه­ ها در ورزشکاران رده­ های سنی مختلف بود. روش این تحقیق، توصیفی- تبیینی از نوع بررسی میدانی و کتابخانه­ای بود و شرکت­ کننده­ ها 985 ورزشکار و 98 مربی از رشتۀ بوکس، جودو، وزنه­ برداری، تکواندو، کشتی آزاد و کشتی فرنگی بودند. نتایج نشان داد 80/25 درصد ورزشکاران شرکت‌کننده در این تحقیق از روش سریع کاهش وزن استفاده می­کنند که در مقابل سایر روش­های کاهش وزن، به ­صورت معنا­داری بیشتر است (4/16 =t ؛ 0/05>P) و 70/05 درصد آنها این عمل را بارها انجام می­ دهند. نتایج تحقیق در خصوص مربیان رشته­ های منتخب تحقیق نشان داد 93 درصد آنها به آسیب­ های روانی و جسمانی کوتاه‌مدت و درازمدت کاهش وزن سریع واقف‌اند، با وجود این، بیش از 86 درصد مربیان تحصیلات غیرمرتبط دارند. بررسی حقوقی موضوع در مواد قانونی نشان داد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ مربی در قبال آسیب­ های روانی و جسمانی کوتاه‌مدت و درازمدت کاهش وزن سریع، از دو بٌعد مهارت و مأذون بودن و مباشر یا غیر مباشر بودن مربی قابل احراز است. ازاین­رو مسئولیت قانونی مربی در این زمینه – به‌خصوص در رده­ های سنی نونهالان و نوجوانان- مبرهن به‌نظر می­رسد.

کلمات کلیدی

, حقوق ورزشکاران, رشته های وزنی, کاهش وزن, مربیان ورزشی, مسئولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060693,
author = {طالب پور, مهدی and قهرمانی, محمدحسین},
title = {مسئولیت قانونی مربیان در عوارض ناشی از اجرای برنامه های کاهش وزن به روش سریع در رشته های وزنی},
journal = {رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {11},
month = {January},
issn = {2423-3293},
pages = {99--110},
numpages = {11},
keywords = {حقوق ورزشکاران، رشته های وزنی، کاهش وزن، مربیان ورزشی، مسئولیت قانونی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسئولیت قانونی مربیان در عوارض ناشی از اجرای برنامه های کاهش وزن به روش سریع در رشته های وزنی
%A طالب پور, مهدی
%A قهرمانی, محمدحسین
%J رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
%@ 2423-3293
%D 2017

[Download]