بحوث فی اللغه العربیه و آدابها, دوره (10), شماره (10), سال (2014-9) , صفحات (33-48)

عنوان : ( تحلیل شخصیه" سمیع القاسم " وفقا الاختبار" ماکس لوشر" النفسی )

نویسندگان: انسیه طالبی , عباس طالب زاده شوشتری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از گذشته رنگ جایگاه خاصی در زندگی بشر داشته است. امروزه روانشناسان از رنگ ها برای تحقیق و شناخت ویژگی های روحی افراد بهره می گیرند. آزمون رنگ لوشر بهترین آزمون روانشناسی است. در دنیای ادبیات شاعر و نویسنده با انتخاب واژگان خاص روحیه و طرز تفکر خود را نشان می دهد. این تحقیق با برآورد فراوانی واژه رنگ ها در دیوان سمیح القاسم، به بررسی کیفیت این آزمون در این دیوان می پردازد. رنگ قرمز پربسامدترین رنگ در دیوان سمیح القاسم است که نشان از تمایل او به رهبری مردمش و پی گیری امور انقلابی دارد. رنگ سیاه دومین انتخاب این شاعر مبارز در دفاع از مردم مظلوم فلسطین در برابر تیرگی ها و ظلم های صهیونیست ها است. رنگ سبز سومین رنگ انتخابی سمیح القاسم می باشد، از دیدگاه لوشر رنگ سبز اگر در ردیف سوم قرار گیرد، اهمیت فوق العاده خود را از دست می دهد. رنگ قهوه ای آخرین رنگ در ترتیب رنگ های سمیح می باشد. از نظر لوشر فرد با این انتخاب در مرحله آخر، نشان می دهد به دنبال استقلال است و از آرامش جسمانی خویش برای رسیدن به استقلال می گذرد، و این همان خصوصیت بارز سمیح القاسم است.

کلمات کلیدی

سمیح القاسم؛ لوشر؛ رنگ؛ فراوانی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061080,
author = {طالبی, انسیه and طالب زاده شوشتری, عباس},
title = {تحلیل شخصیه" سمیع القاسم " وفقا الاختبار" ماکس لوشر" النفسی},
journal = {بحوث فی اللغه العربیه و آدابها},
year = {2014},
volume = {10},
number = {10},
month = {September},
issn = {2008-6466},
pages = {33--48},
numpages = {15},
keywords = {سمیح القاسم؛ لوشر؛ رنگ؛ فراوانی؛ شخصیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل شخصیه" سمیع القاسم " وفقا الاختبار" ماکس لوشر" النفسی
%A طالبی, انسیه
%A طالب زاده شوشتری, عباس
%J بحوث فی اللغه العربیه و آدابها
%@ 2008-6466
%D 2014

[Download]