تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (31), شماره (31), سال (2010-3) , صفحات (31-31)

عنوان : ( دانشنامه ایرانیکا Encyclopedia Iranica )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دانشنامه انگلیسی زبان ایرانیکا

کلمات کلیدی

, دانشنامه ایرانیکا , منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061662,
author = {صدیقی, محمود},
title = {دانشنامه ایرانیکا Encyclopedia Iranica},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2010},
volume = {31},
number = {31},
month = {March},
issn = {1684-7989},
pages = {31--31},
numpages = {0},
keywords = {دانشنامه ایرانیکا - منابع مرجع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دانشنامه ایرانیکا Encyclopedia Iranica
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2010

[Download]