تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (26), شماره (26), سال (2008-1) , صفحات (2-7)

عنوان : ( دانشنامه پیامبر اکرم (ص) واصحاب و یارانش (انگلیسی زبان): Encyclopaedia of Holy Prophet and companions )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دانشنامه پیامبر در

کلمات کلیدی

دانشنامه پیامبر اکرم اصحاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061668,
author = {صدیقی, محمود},
title = {دانشنامه پیامبر اکرم (ص) واصحاب و یارانش (انگلیسی زبان): Encyclopaedia of Holy Prophet and companions},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2008},
volume = {26},
number = {26},
month = {January},
issn = {1684-7989},
pages = {2--7},
numpages = {5},
keywords = {دانشنامه پیامبر اکرم اصحاب پیامبر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دانشنامه پیامبر اکرم (ص) واصحاب و یارانش (انگلیسی زبان): Encyclopaedia of Holy Prophet and companions
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2008

[Download]