تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (43), شماره (43), سال (2016-6) , صفحات (9-10)

عنوان : ( کاربرد ابرداده ها در سازماندهی اطلاعات )

نویسندگان: مریم رفیع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصطلاح ابرداده اصطلاح جدیدی نیست کتابداران سال هاست که به فهرست نویسی کتاب ها و مجلات می پردازند. فهرست کتابخانه خود نوعی ابرداده است که برای یافتن کتاب ها و مجلات و زمینه های موضوعی خاص و بازیابی آنها از قفسه کتابخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, ابرداده , فهرست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061942,
author = {رفیع, مریم},
title = {کاربرد ابرداده ها در سازماندهی اطلاعات},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2016},
volume = {43},
number = {43},
month = {June},
issn = {1684-7989},
pages = {9--10},
numpages = {1},
keywords = {ابرداده - فهرست نویسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد ابرداده ها در سازماندهی اطلاعات
%A رفیع, مریم
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2016

[Download]