زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (19), شماره (19), سال (2016-8) , صفحات (25-38)

عنوان : ( نقش ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در ابتلاء به سرطان پستان )

نویسندگان: محمد مهدی کوشیار , محمدرضا نصیری , خدیجه نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: جهش­های ژنی BRCA1 و BRCA2 در سلول­های رده زایا، باعث خطر ابتلاء به سرطان پستان و تخمدان می­شوند. ژن­های BRCA1 و BRCA2، عامل 20% از موارد سرطان پستان ارثی هستند. اکثریت جهش­های موجود در ژن­های BRCA1 و BRCA2 باعث اتمام زودرس پروتئین می­شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش جهش­های BRCA1/2 در ابتلاء به سرطان پستان و معرفی برخی جهش­های مرتبط با این ژن­ها انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه مروری سیستماتیک اطلاعات مربوط به نقش ژن­های BRCA1/2 در ابتلاء به سرطان پستان از طریق جستجو در پایگاه­های اطلاعاتیPubMed ، Scopus، MedLine، Web of Science، Science Iranian Database و وب ­سایت­های مرتبط با موضوع مورد مطالعه با استفاده از کلید واژه‌هایBRCA mutation، BRCA1، BRCA2، سرطان پستان و ایران جستجو شدند. بازه زمانی در انتخاب مقالات از سال 1990 الی 2015 بود. از بین مقالات، به 88 مقاله در متن استناد شد. در انتخاب مقالات بر ژن­های BRCA1 و BRCA2 و اهمیت آن در ابتلاء به سرطان پستان آن­ها توجه شد. یافته­ها: این مقاله مروری اهمیت بیش از پیش شناسایی جهش­های ژنی ناقلین BRCA1 و BRCA2 را در جوامع مختلف و به‌ویژه ملی را نشان می دهد و لزوم برنامه‌ریزی برای خانواده­هایی با تاریخچه فامیلی سرطان پستان و همچنین غربالگری برای جهش­های این دو ژن در برنامه­های بالینی کشور کاملاً احساس می شود. نتیجه­ گیری: ژن­های BRCA1/2 اهمیت و تأثیر زیادی در بروز و پیشرفت سرطان پستان دارند و می­توان این ژن­ها را به عنوان شاخص­های مولکولی در تشخیص زودهنگام سرطان پستان در نظر گرفت.

کلمات کلیدی

ژن BRCA1؛ ژن BRCA2؛ سرطان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062004,
author = {محمد مهدی کوشیار and نصیری, محمدرضا and نصیری, خدیجه},
title = {نقش ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در ابتلاء به سرطان پستان},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2016},
volume = {19},
number = {19},
month = {August},
issn = {1680-2993},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {ژن BRCA1؛ ژن BRCA2؛ سرطان پستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در ابتلاء به سرطان پستان
%A محمد مهدی کوشیار
%A نصیری, محمدرضا
%A نصیری, خدیجه
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2016

[Download]