تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (1999--1)

عنوان : ( ريشه هاي يك تهاجم در خراسان )

نویسندگان: حسین الهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200570,
author = {الهی, حسین},
title = {ريشه هاي يك تهاجم در خراسان},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1999},
month = {November},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ريشه هاي يك تهاجم در خراسان
%A الهی, حسین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1999

[Download]