پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه تهران , 2001-08-28

عنوان : ( مطالعه گرانیتوییدهای نوع i در کوه سرنوسر خراسان )

نویسندگان: سیداحمد مظاهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200866,
author = {مظاهری, سیداحمد},
title = {مطالعه گرانیتوییدهای نوع i در کوه سرنوسر خراسان},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه تهران},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرنوسر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه گرانیتوییدهای نوع i در کوه سرنوسر خراسان
%A مظاهری, سیداحمد
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه تهران
%D 2001

[Download]