بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور , 2002-02-17

عنوان : ( کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200873,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد},
title = {کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان},
booktitle = {بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بنتونیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%J بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
%D 2002

[Download]