پنجمين كنفرانس بين المللي عمران , 2000-05-08

عنوان : ( بررسي بيلان اب و جاذبه هاي توريستي بزرگترين درياچه طبيعي خراسان بزنگان )

نویسندگان: حسین محمدزاده , محمدحسن سورگی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200918,
author = {محمدزاده, حسین and سورگی, محمدحسن},
title = {بررسي بيلان اب و جاذبه هاي توريستي بزرگترين درياچه طبيعي خراسان بزنگان},
booktitle = {پنجمين كنفرانس بين المللي عمران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي بيلان اب و جاذبه هاي توريستي بزرگترين درياچه طبيعي خراسان بزنگان
%A محمدزاده, حسین
%A سورگی, محمدحسن
%J پنجمين كنفرانس بين المللي عمران
%D 2000

[Download]