مطالعات تاریخی, شماره (3), سال (2005-3) , صفحات (145-162)

عنوان : ( تکاپوهای مبارکیه فاطمیه و نزاریه در خراسان )

نویسندگان: مریم معزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسماعیلیه از آغازین روزگاران تأسیس با انشعاب و تفرقه مواجه بوده است. بسیاری از این انشعاب ها- هر چند فراگیر و گسترده – به دنبال انقطاع رشتۀ امامانشان دیر یا زود فروپاشیده اند. پیروان سرگردان دور و نزدیک این امامان بلاعقب زمینۀ آماده ای را برای دعوت دیگر شعبه های اسماعیلی واجد امام زنده فراهم کرده اند و داعیان آنها در بیشتر سرزمین ها موفق شده اند وفاداری جماعت های منتظر را به سوی امام جلب کنند. از سوی دیگر، در سرزمین دوردستی همچون خراسان با مراکز کوهپایه ای و حاشیۀ کویری، مناسب برای اختفای پیروان فرقه های تحت تعقیب، شرایط بالقوه آماده و فراهمی برای رشد و گسترش اسماعیلیه وجود داشته است. مقالۀحاضر بر آن است نشانی از نخستین تکاپوهای فرقه های گوناگون اسماعیلیّه در خراسان تا روزگار تاختن مغولان به دست دهد.

کلمات کلیدی

اسماعیلیه مبارکیه فاطمیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201363,
author = {معزی, مریم},
title = {تکاپوهای مبارکیه فاطمیه و نزاریه در خراسان},
journal = {مطالعات تاریخی},
year = {2005},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-1537},
pages = {145--162},
numpages = {17},
keywords = {اسماعیلیه مبارکیه فاطمیه نزاریه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکاپوهای مبارکیه فاطمیه و نزاریه در خراسان
%A معزی, مریم
%J مطالعات تاریخی
%@ 2008-1537
%D 2005

[Download]