اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال (2000-8)

عنوان : ( بررسي وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي استان خراسان در برنامه سوم توسعه )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201729,
author = {دانشورکاخکی, محمود and , },
title = {بررسي وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي استان خراسان در برنامه سوم توسعه},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2000},
month = {August},
issn = {1022-4211},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي استان خراسان در برنامه سوم توسعه
%A دانشورکاخکی, محمود
%A ,
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2000

[Download]