اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال (2000-3)

عنوان : ( بررسي ارزيابي مالي طرحهاي آبياري قطره اي در استان خراسان )

نویسندگان: , محمود دانشورکاخکی , مجيد ميرلطيفي ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201730,
author = {, and دانشورکاخکی, محمود and مجيد ميرلطيفي},
title = {بررسي ارزيابي مالي طرحهاي آبياري قطره اي در استان خراسان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2000},
month = {March},
issn = {1022-4211},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي ارزيابي مالي طرحهاي آبياري قطره اي در استان خراسان
%A ,
%A دانشورکاخکی, محمود
%A مجيد ميرلطيفي
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2000

[Download]