اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال (2000-7)

عنوان : ( نگرشي اقتصادي - اجتماعي بر جايگاه محصولات راهبردي ويژه خراسان(مطالعه موردي محصول زرشك) )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , محمد مظهري ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201734,
author = {دانشورکاخکی, محمود and محمد مظهري},
title = {نگرشي اقتصادي - اجتماعي بر جايگاه محصولات راهبردي ويژه خراسان(مطالعه موردي محصول زرشك)},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2000},
month = {July},
issn = {1022-4211},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشي اقتصادي - اجتماعي بر جايگاه محصولات راهبردي ويژه خراسان(مطالعه موردي محصول زرشك)
%A دانشورکاخکی, محمود
%A محمد مظهري
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2000

[Download]