پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2006-9)

عنوان : ( تعیین مقادیر برخی از غیرالکترولیت‌های سرم خون ماهی خاویاری قره برون )

نویسندگان: داور شاهسونی , مهرداد مهری , محمد مازندرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین غیر الکترولیت های سرم ماهی قره برون..............

کلمات کلیدی

غیر الکترولیت سرم ماهی قره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202751,
author = {شاهسونی, داور and مهری, مهرداد and مازندرانی, محمد},
title = {تعیین مقادیر برخی از غیرالکترولیت‌های سرم خون ماهی خاویاری قره برون},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2006},
month = {September},
issn = {2423-5423},
keywords = {غیر الکترولیت سرم ماهی قره برون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مقادیر برخی از غیرالکترولیت‌های سرم خون ماهی خاویاری قره برون
%A شاهسونی, داور
%A مهری, مهرداد
%A مازندرانی, محمد
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2006

[Download]