مطالعات اسلامی, سال (2006-3)

عنوان : ( در جستجوی سلیم بن قیس هلالی )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

،در این مقاله ضمن نقد دیدگاهی که شخصیت تاریخی سلیم بن قیس را خیالی و غیر واقعی شمرده است ، برآن شده که این شخصیت تاریخی و روایی وجود خارجی داشته و رد پای او را بایستی در منابع رجالی و روایی یافت.

کلمات کلیدی

, سلیم بن قیس هلالی, کتاب سلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202767,
author = {فخلعی, محمدتقی},
title = {در جستجوی سلیم بن قیس هلالی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1010-4992},
keywords = {سلیم بن قیس هلالی، کتاب سلیم ،تصحیف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T در جستجوی سلیم بن قیس هلالی
%A فخلعی, محمدتقی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2006

[Download]